Filmy Reklamowe

Realizujemy:

1. Spoty reklamowe o dowolnie wybranej przez klienta tematyce

2. Reklamę artystyczną

3. Techniczne przedstawienie danego produktu

4. Reklamę studyjną – promocja danego podmiotu poprzez studio reklamowe (prezenter
omawia zalety danego produktu)

5. Filmy szkoleniowe